Slide G

Radio Soest Non-Stop

Slide B

Cultuur in de regio

Slide A

Easy Listening Cafe

Slide D

Rock and Roll bij Radio Soest

Slide F

Eemland 1 Actueel

Het nieuws uit Soest, Soesterberg, Baarn en Bunschoten-Spakenburg

Beleidsplan

Beleidsplan 2017 – 2020

Dit beleidsplan geeft weer hoe Radio Soest haar rol binnen de gemeenschap van Soest en Soesterberg ziet (Visie), wat het doel is dat zij nastreeft (Missie) en hoe zij dit wil bereiken (Strategie).

Visie

Lokale omroepen moeten bij uitstek het informatiemedium zijn dat in staat is om de inwoners van hun verzorgingsgebied te informeren over alle facetten van het dagelijks leven. Radio Soest verzorgt de informatievoorziening op die terreinen, waar de landelijke en regionale omroepen nauwelijks of geen aandacht aan schenken. De grenzen van haar verzorgingsgebied reiken verder dan de eigen gemeentegrenzen omdat de leefwereld van haar inwoners deze grenzen nu eenmaal overschrijden. Om deze visie te verwezenlijken, is een goede en intensieve samenwerking met andere lokale omroepen wenselijk.

Missie

Radio Soest wil een organisatie zijn die adequaat en met een zo hoog mogelijke graad van actualiteit inspeelt op ontwikkelingen in het leefgebied van de inwoners van de gemeente Soest. Dit doet zij met inzet van zowel het klassieke media-aanbod (radio, t.v., internet, kabelkrant), als met meer hedendaagse hulpmiddelen als de beschikbare vormen van social media. Voor inwoners van de gemeente is Radio Soest dagelijks een belangrijke informatiebron. Zij heeft een nauwe relatie heeft met haar publiek en is daardoor in staat om datgene te presenteren waar inwoners in zijn geïnteresseerd. Door haar werkwijze weet Radio Soest de verschillende bevolkingsgroepen niet alleen te binden maar ook te verbinden.

Strategie

Teneinde haar missie te kunnen verwezenlijken

  • is Radio Soest een stabiele en financieel gezonde organisatie,
  • formuleert zij de op de organisatie toegesneden kwalitatieve en kwantitatieve prestatie indicatoren,
  • ontwikkelt en onderhoudt de organisatie uitstekende netwerkcontacten,
  • acteert radio Soest als een “open” organisatie, d.w.z. dat zij steeds toegankelijk is voor en naar mensen en organisaties in haar verzorgingsgebied,
  • toetst zij regelmatig de informatiebehoefte in dit gebied en stemt haar programma-aanbod hier op af,
  • toetst zij regelmatig de kwaliteit van haar programma-aanbod aan de beleving daarvan door mensen en organisaties binnen het verzorgingsgebied,
  • werft, selecteert en schoolt zij haar medewerkers zodanig dat hun kennen en kunnen in lijn zijn met de geformuleerde prestatie indicatoren en
  • draagt zij er zorg voor dat de technische hulpmiddelen van een adequaat niveau zijn.


Onze sponsorenOnze partners

Wat te doen in Soest?


Radio Soest

Raadhuisplein 1
3762 AV Soest

035 - 760 77 50
redactie@radiosoest.nl
kabelkrant@radiosoest.nl

Volg het nieuws van Soest nu ook via nieuwsrubriek op onze site. Daarnaast informeren we u ook via onze Kabelkrant. Heeft u nieuws? Mail ons op kabelkrant@radiosoest.nl en webmaster@radiosoest.nl.