Beloningsbeleid vrijwilligers

Radio Soest werkt uitsluitend met medewerkers die hun diensten op vrijwillige basis leveren. Dit is vastgelegd in art. 17 van de statuten. De tekst van dit artikel luidt:

  1. “De medewerkers van de vereniging zijn uitsluitend vrijwilligers, die voor hun werkzaamheden geen andere vergoeding ontvangen dan de door hen, in overleg met het bestuur, ten behoeve van de vereniging gedane uitgaven.
  2. Het bestuur kan in bijzondere omstandigheden en met inachtneming van de fiscale faciliteiten, besluiten om aan een van de medewerkers een vrijwilligersvergoeding toe te kennen”.


Onze sponsoren