Slide G

Radio Soest Non-Stop

Slide B

Cultuur in de regio

Slide A

Easy Listening Cafe

Slide D

Rock and Roll bij Radio Soest

Slide F

Eemland 1 Actueel

Het nieuws uit Soest, Soesterberg, Baarn en Bunschoten-Spakenburg

Streekomroep Eemland 1 vraagt zendmachtiging aan voor Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden en Soest

woensdag 24 maart 2021

 

SOEST - De “Stichting Streekomroep Eemland 1”, de streekomroep voor de regio Eemland waarin de lokale omroepen van Amersfoort (EVA), Baarn (RTV Baarn), Bunschoten (LOS) Leusden (EVA) en Soest (Radio Soest) samen opgaan, heeft bij het Commissariaat voor de Media de zendmachtiging aangevraagd voor de plaatsen waarin ze nu ook al actief zijn. De huidige zendmachtiging voor Amersfoort en Leusden loopt tot eind september 2021. Eemland 1 wil de opvolger worden in Amersfoort en Leusden, maar wil ook voor de andere plaatsen in de regio Eemland programma’s maken voor radio, tv en internet.

Bundeling van krachten

De vier omroepen die in Eemland 1 samenwerken kennen elkaar al langer. Besloten is om de bestaande samenwerking te intensiveren in de streekomroep Eemland 1. Hierdoor wordt het mogelijk om kosten te besparen en ontstaat er ruimte voor professionalisering en grotere journalistieke slagkracht. Bij de omroepen is al veel ervaring met het maken van radio en TV en met producties op het internet. Door bundeling van krachten en uitwisseling van ervaring kan een groter bereik worden gerealiseerd. ‘Wij werken nu vooral met vrijwilligers, maar in Eemland 1 gaan we ook met professionals werken. Deze kunnen samen met de vrijwilligers nieuwe mogelijkheden ontwikkelen’, aldus Hans Groot, interim-voorzitter van Eemland 1. ‘Een belangrijk voordeel van deze vrijwilligers is dat ze goed op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen in Eemland, ze zitten als het ware in de haarvaten van de plaatsen waar ze wonen en werken’. Zo wil Eemland 1 het lokale beeld en geluid van de kernen met elk een eigen culturele achtergrond, samenbrengen met wat in en voor de streek relevant is.

Innovatie en opleiding

Professionalisering van de vrijwillige medewerkers en innovatie zijn speerpunten voor Eemland 1. Voor vrijwilligers betekent dit dat ze de mogelijkheid krijgen om zich verder te scholen op journalistiek en technisch gebied in de ‘Eemland 1 Academie’. In samenwerking met MBO- en HBO-scholen wordt het ‘Eemland 1 Lab’ ontwikkeld om nieuwe professionals te scholen. Zo wordt de streekomroep een broedplaats voor nieuw talent. ‘Het is opmerkelijk hoeveel bekende programmamakers in Hilversum hun eerste stappen in de omroep hebben gezet via de lokale omroepen’, zo vertelt Peter Joziasse, bestuurslid van Eemland 1. Door het bieden van stagemogelijkheden en het samen met vrijwilligers in projecten te werken, snijdt het mes aan twee kanten. Innovatie wordt via de opleidingen ingebracht, ervaring wordt vanuit de vrijwilligers aangeboden.

Samenwerking

Eemland 1 staat midden in de maatschappij. Er is vanuit de lokale omroepen al veel samenwerking met overheden, maatschappelijke en culturele organisaties, zorginstellingen en bedrijven. Deze samenwerking zal worden voortgezet en geïntensiveerd. Voorts staat Eemland 1 open voor samenwerking met lokale en regionale organisaties op het gebeid van journalistiek en media. ‘Door onze ervaring als lokale omroepen zijn we sterk gericht op samenwerking, want alleen in deze brede samenwerking is het mogelijk om goede programma’s te maken voor de breedte van de doelgroep’ weet Hans Groot, ‘Door het betrekken van de burgers bij het maken van programma’s willen we dicht bij de doelgroepen blijven’.

Multimediaal

Eemland 1 is een multimediaal platform. Behalve internet en sociale media biedt Eemland 1 ook programma’s op de meer traditionele kanalen als radio en TV. Groot: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat wij juist door deze mediamix voor alle doelgroepen van betekenis kunnen zijn. Ouderen en jongeren kunnen hun eigen kanalen gebruiken om de informatie tot zich te nemen. Zo kan de informatie op het ene kanaal de informatie op het andere kanaal versterken en aanvullen. Deze brede mediamix is een van de sterke punten van Eemland 1. “

 

Nieuwsoverzicht

Wat te doen in Soest?


Radio Soest

Raadhuisplein 1
3762 AV Soest

035 - 760 77 50
redactie@radiosoest.nl
kabelkrant@radiosoest.nl

Volg het nieuws van Soest nu ook via nieuwsrubriek op onze site. Daarnaast informeren we u ook via onze Kabelkrant. Heeft u nieuws? Mail ons op kabelkrant@radiosoest.nl en webmaster@radiosoest.nl.