Slide G

Radio Soest Non-Stop

Slide B

Cultuur in de regio

Slide A

Easy Listening Cafe

Slide D

Rock and Roll bij Radio Soest

Slide F

Eemland 1 Actueel

Het nieuws uit Soest, Soesterberg, Baarn en Bunschoten-Spakenburg

Info-avond programma energietransitie

woensdag 16 juni 2021

SOEST - Het uitnodigingskader voor grootschalige elektriciteitsopwekking is onderdeel van het Programma Energietransitie Soest 2020-2025. In dit programma zijn dertig projecten gebundeld die de energietransitie mogelijk maken. De doelstelling is om in 2050 CO2-neutraal en aardgasvrij te zijn en in 2030 op de helft. Verwacht wordt dat met zon op daken aan 30% van de energievraag te kunnen voldoen. Om de doelstelling te halen is het ook nodig ruimte te geven aan zonnevelden en windturbines. Met het uitnodigingskader grootschalige energieopwekking wordt ruimte gegeven aan 2 zonnevelden en drie onderzoekslocaties worden aangewezen voor in totaal maximaal 7 grote windturbines. Voor zonnevelden gaat het om een locatie bij de spoordriehoek in Soest en een locatie langs de A28 in Soesterberg. Deze locaties zijn naar voren gekomen uit een uitgebreid participatieproces in drie stappen.

Op 8 juli 2021 wordt de raad voorgesteld het Uitnodigingskader grootschalige elektriciteitsopwekking vast te stellen voorzien van de locaties:
a. Zonneveld locatie A: spoordriehoek Soest
b. Zonneveld locatie B: zon langs A28 in Soesterberg
c. Onderzoekslocaties voor windturbines 1. nabij Isselt, 2. Vlasakkers en 3. A28 en om het college opdracht te geven om de locaties voor wind 1, 2 en 3 nader uit te werken met de buurgemeenten en RES Regio Amersfoort.

Tijdens deze Informatieavond geeft het college van B en W een toelichting op het uitnodigingskader grootschalige elektriciteitsopwekking en de relatie met het Programma Energietransitie Soest. Ingegaan wordt op het proces, het resultaat en de relatie met de Omgevingsvisie en de RES 1.0. Tijdens en na de presentatie is er ruimte voor vragen en een gesprek. Tijdens de Avond Samenleving op 23 juni 2021 gaat de raad hierover in gesprek met genodigde organisaties / groeperingen en met direct belanghebbenden / individuele bewoners.

Sprekers zijn Nermina Kundic (wethouder/foto), Puck Brunet de Rochebrune (Regievoerder Programma Energietransitie), Rijk van Voskuilen (externe opdrachtnemer Over Morgen), Hans van Kempen (externe opdrachtnemer LOS stadomland).

Lees HIER verder op soest.nl

Nieuwsoverzicht

Wat te doen in Soest?


Radio Soest

Raadhuisplein 1
3762 AV Soest

035 - 760 77 50
redactie@radiosoest.nl
kabelkrant@radiosoest.nl

Volg het nieuws van Soest nu ook via nieuwsrubriek op onze site. Daarnaast informeren we u ook via onze Kabelkrant. Heeft u nieuws? Mail ons op kabelkrant@radiosoest.nl en webmaster@radiosoest.nl.