Slide G

Radio Soest Non-Stop

Slide B

Cultuur in de regio

Slide A

Easy Listening Cafe

Slide D

Rock and Roll bij Radio Soest

Slide F

Eemland 1 Actueel

Het nieuws uit Soest, Soesterberg, Baarn en Bunschoten-Spakenburg

Tennis op niveau – Van de regen in de drup, en dan? – Gemeente helpt jeugdsport – Wie bent u?

dinsdag 23 juli 2019

Vandaag de volgende onderwerpen;
Tennis in Amersfoort vraagt zorg

Het ATP-tennistoernooi van Amersfoort, met de officiële naam
Dutch Open, was een jaarlijks terugkerend tennistoernooi van de
ATP dat werd georganiseerd in de Nederlandse stad Amersfoort.
Het toernooi werd gespeeld op gravel in de openlucht.
Voorlopers van het toernooi waren in respectievelijk Hilversum en
Amsterdam.
Het ATP-tennistoernooi is weer terug in Amersfoort.
Wat was daar allemaal voor nodig?
Maarten Zoetelief weet er alles van.

Watertekort wordt erger
Jarenlang hebben de ingenieurs van Rijkswaterstaat plannen
bedacht en uitgevoerd om van het water af te komen.
Beken werden rechtgetrokken, sloten uitgediept obstakels
zoveel mogelijk weggehaald.
We moesten het water snel kwijt.
En Staatsbosbeheer deed mee.
Bos werd gekapt, beken werden kanaaltjes, weg met water.
Terwijl bosgebieden juist zo goed het “overtollige” water
konden opvangen, opzuigen. En nu?
Vooral op de hoge gronden zijn de grondwaterstanden laag
en vallen beken droog.
De waterschappen en Rijkswaterstaat houden nu op de
hoge gronden zoveel mogelijk zoet water beschikbaar.
De wateraanvoer vanuit de Maas en de Rijn is nauwelijks
voldoende om aan de watervraag te voldoen.
Wat kunnen Rijkswaterstaat en de Waterschappen doen
tegen de te lage waterstand en uitdroging van grote gebieden.
Waterschap Vallei en Veluwe verbiedt het gebruik van
oppervlaktewater uit sloten en kanalen.
Boeren en particulieren mogen niet meer sproeien met water
uit de watergangen.
Ook tekort in Eemland
Er is een verbod om te beregenen, dat is volgens het
waterschap nodig omdat het waterpeil snel zakt door
verdamping en een tekort aan regen.
Het sproeien van tuinen vanuit beken en sloten is verboden.
Hetzelfde geldt voor het beregenen van sportvelden.
Het sproeiverbod geldt voor het hele gebied, met uitzondering
van de gebieden waar het waterschap water kan inlaten vanuit
de IJssel, de Nederrijn of de randmeren.
Dat geldt in de provincie Utrecht onder meer voor de
Bunschoterpolder, Eemnesserpolder en polder Soest.
Ook water halen uit het Valleikanaal, de Eem, de Zijdewetering,
de Heiligenbergerbeek/Woudenbergse Grift is nog toegestaan.

Nieuws uit de regio, aansluitend weerbericht van Klaas Bijker

Goede trainers voor de jeugd
Met de gedachte ‘Door te sporten beleef je plezier’ voert de
gemeente Baarn zijn sportbeleid uit.
Sport leidt tot een betere gezondheid, meer wederzijdse acceptatie,
integratie en bevordering van sociaal gedrag zoals het aanleren van
positieve waarden en normen door kinderen.
Daarom is de hoofddoelstelling van het gemeentelijk sportbeleid:
"Het bevorderen van sportdeelname door de bevolking van Baarn."
Met de Subsidie Verhoging Kwaliteit Jeugdsport spoort de gemeente
sportverenigingen aan om hun aanbod voor de jeugd te verbeteren.
Een sportvereniging kan de subsidie aanvragen en de gemeente
stuurt alle sportverenigingen met jeugdleden een aanvraagformulier
voor deze subsidie.
Meer info: "Subsidieregeling Verhoging Kwaliteit Jeugdsport"
KLIK HIER
 

Zomergesprekje
Wie is dat nou weer? Een toevallige ontmoeting.

Presentatie René Janson
Techniek Wim den Heijer