Slide G

Radio Soest Non-Stop

Slide B

Cultuur in de regio

Slide A

Easy Listening Cafe

Slide D

Rock and Roll bij Radio Soest

Slide F

Eemland 1 Actueel

Het nieuws uit Soest, Soesterberg, Baarn en Bunschoten-Spakenburg

Parkeer overlast - Water overlast – Ouderen overlast- Wie was Rembrandt, Haike?

woensdag 31 juli 2019

Vandaag de volgende onderwerpen;


Illegaal parkeren aan Praamgracht en Koningslaan
Het bestuur van de Vereniging Vrij Polderland en de
Stichting Behoud de Eemvallei staan voor de bescherming
en instandhouding van de Eempolder en alle beschermde
plant- en diersoorten die daarin voorkomen.
Omdat deze soorten ook voorkomen in het Paleisbos is de
corridor naar de Eemvallei van levensbelang voor deze
kwetsbare soorten. Rust in dit gebied en de weldadige stilte
zijn niet alleen van belang voor de natuur maar ook voor
de inwoners van Soest en Baarn.
De ontwikkelaar van Paleis Soestdijk wil het volgende:
-Een tijdelijk parkeerterrein naast de Naald voor 500 auto’s
bij evenementen.
-Een permanent parkeerterrein P2 bij de Amsterdamse straatweg
-Een nieuwe verbindingsweg over de Koningslaan die
parkeerterrein P2 en de Parade verbindt.
Het gemeente Baarn staat alleen dagrecreatie toe, die niet
verstorend is voor natuur & bewoners.
In plaats van het gemeentelijk beleid te respecteren wil de
ontwikkelaar miljoenen besteden aan voorzieningen om
geluidsdragende evenementen te houden in de avond.
De hierdoor ontstane verkeersdruk en licht- en lawaai overlast
zijn voor de kwetsbare natuur en haar inwoners onaanvaardbaar.
Kees Koolmees

 

Wie is Rembrandt en wie is Haike Bes?

Het Rijksmuseum ontving de afgelopen maanden 8.390 inzendingen
voor de zomertentoonstelling 'Lang Leve Rembrandt'.
Uiteindelijk zijn er bijna zeshonderd kunstwerken geselecteerd
die in het Rijksmuseum komen te hangen.
Eén van die werken is van de Soester kunstenares Haike Bes.
Ze maakte onder andere de houten paarden die bij Het Gagelgat staan.
Kunstenares Haike Bes (34) uit Soest was gelijk enthousiast toen ze
over de wedstrijd hoorde. ,,Wie wil er nou niet in het Rijks hangen?”
Het was heel moeilijk én heel leuk. Ik ben autodidact, heb geen regels
gevolgd waaraan een Rembrandt zou moeten voldoen of iets dergelijks.
Het is een mix van olieverf en acryl geworden.
Zelf werk ik vooral met acryl, dus de olieverf was een heel geknoei.
Maar door het oefenen met Rembrandt weet ik nu wel hoe het moet!"
De expositie 'Lang Leve Rembrandt' is te zien in het Rijksmuseum in
Amsterdam tot en met 15 september 2019.
Rijksmuseum Amsterdam

Nieuws uit de regio, aansluitend weerbericht van Klaas Bijker

Korte en Lange veiliger en watervrij

Gemeente Soest heeft een aanpak klaar om de Korte en
Lange Brinkweg opnieuw in te richten.
Eind 2019 legt de gemeente een eerste ontwerp van de
herinrichting voor aan de bewoners.
In 2020 volgen de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek
om een keuze te maken voor ondergrondse watermaatregelen
en het definitieve ontwerp.
Bij hevige regenval treedt wateroverlast op.
De Korte Brinkweg en de Lange Brinkweg tussen de Stadhouderslaan
en de Korte Kerkstraat worden volledig heringericht.
Op de Lange Brinkweg tussen de Korte Kerkstraat en de
Eemstraat worden plaatselijke maatregelen getroffen.
Brinkweg Soest

Zomergesprekje
Ouderenwerk is leuk werk, best wel.

Presentatie Elly den Heijer
Techniek Wim den Heijer