Slide G

Radio Soest Non-Stop

Slide B

Cultuur in de regio

Slide A

Easy Listening Cafe

Slide D

Rock and Roll bij Radio Soest

Slide F

Eemland 1 Actueel

Het nieuws uit Soest, Soesterberg, Baarn en Bunschoten-Spakenburg

Organisatie

Bij besluit van 19 november 2019 heeft het Commissariaat voor de Media de Algemene Radio Omroep Soest, bekend onder de werknaam Radio Soest, aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Soest. Deze aanwijzing geldt voor de duur van vijf jaar en eindigt op 19 oktober 2024. De opdracht aan iedere lokale omroep in ons land is om programma’s te maken die gericht zijn op de verschillende maatschappelijke segmenten. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld cultuur, politiek en kerkelijk leven.

Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO)

Op basis van wettelijke richtlijnen kent iedere lokale omroep een PBO dat toezicht houdt op het door de omroep voldoen aan de hiervoor genoemde norm van het Commissariaat. Het PBO vormt als zodanig gen onderdeel van de omroep en handelt autonoom.

Bestuur

Radio Soest is een Stichting. Bestuursleden:

Voorzitter - Hans Groot
Secretaris - vacature
Penningmeester - Carola van Breukelen
Bestuurslid algemene zaken - Elly den Heijer
Bestuurslid algemene Zaken - Tony Stanton

Programmaraad

Doelstelling is om zoveel als mogelijk eigen programma’s te maken op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. De Programmaraad, bestaande uit vertegenwoordigers van techniek, redactie en presentatie, adviseert het bestuur aangaande zowel de programma’s, de kwaliteit daarvan, als het te hanteren uitzendschema.

Oorsprong van Radio Soest

16 oktober 1972 is de datum waarop Radio Soest als ziekenomroep het levenslicht zag. Voor patiënten en personeelsleden van ziekenhuis Zonnegloren werden verzoekplaten gedraaid. De studio was daar ook gevestigd. In de loop van de tijd transformeerde de ziekenomroep tot een lokale omroep; een omroep dus die zich richtte op het breedst mogelijke publiek. Ten tijde van het verdwijnen van Zonnegloren volgde de verhuizing naar de kelder van het gemeentehuis van Soest, waar inmiddels vanuit drie studio’s de programma’s worden verzorgd.Onze sponsorenOnze partners

Wat te doen in Soest?


Radio Soest

Raadhuisplein 1
3762 AV Soest

035 - 760 77 50
redactie@radiosoest.nl
kabelkrant@radiosoest.nl

Volg het nieuws van Soest nu ook via nieuwsrubriek op onze site. Daarnaast informeren we u ook via onze Kabelkrant. Heeft u nieuws? Mail ons op kabelkrant@radiosoest.nl en webmaster@radiosoest.nl.